nadchodzić


nadchodzić
nadchodzić {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIb, nadchodzićdzę, nadchodzićdzi, nadchodzićchodź {{/stl_8}}– nadejść {{/stl_13}}{{stl_8}}dk IXd, nadchodzićjdę, nadchodzićjdzie, nadchodzićdejdź, nadszedł, nadeszła, nadeszli {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'idąc, docierać do jakiegoś miejsca, osiągać jakiś cel': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zwierzęta nadchodzą do wodopoju. Za chwilę ktoś nadejdzie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o środkach komunikacji: dojeżdżać, zbliżać się do jakiegoś miejsca; nadjeżdżać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nadchodzi ekspres. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o różnych zjawiskach atmosferycznych: nadciągać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nadchodzi burza z piorunami. Nadeszła ulewa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o przesyłkach pocztowych, materiałach wysyłanych przez firmy: docierać do miejsca przeznaczenia, do adresata': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nadeszła przesyłka polecona. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o porach, okresach, także o stanach fizycznych i psychicznych: zbliżać się, następować': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nadeszła wiosna. Nadchodził kolejny atak choroby. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nadchodzić — Nadchodzi, nadszedł czyjś czas zob. czas 12 …   Słownik frazeologiczny

  • nadchodzić — → nadejść …   Słownik języka polskiego

  • przychodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, przychodzićdzę, przychodzićdzi, przychodzićchodź {{/stl 8}}– przyjść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, przychodzićjdę, przychodzićjdzie, przyjdź, przyszedł, przyszła, przyszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciągnąć — ndk Va, ciągnąćnę, ciągnąćniesz, ciągnąćnij, ciągnąćnął, ciągnąćnęła, ciągnąćnęli, ciągnąćnięty (ciągnąćniony) 1. «przesuwać, wlec kogoś, coś; prowadzić, przewozić, przeciągać kogoś, coś z wysiłkiem, trudem, przezwyciężając opór» Ciągnąć… …   Słownik języka polskiego

  • nad- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne» a) «nadający znaczenie zmniejszenia albo zwiększenia zasobu czegoś, np. nadpić; naddać, nadłożyć, nadmurować, nadsypać» b) «oznaczający fazę początkową tego, co oznacza czasownik podstawowy, np.… …   Słownik języka polskiego

  • nadejść — dk, nadejśćjdę, nadejśćjdziesz, nadejśćjdź, nadszedł, nadeszła, nadeszli, nadszedłszy nadchodzić ndk VIa, nadejśćdzę, nadejśćdzisz, nadejśćchodź, nadejśćdził 1. «o ludziach i zwierzętach: idąc dojść do określonego miejsca w określonym czasie;… …   Słownik języka polskiego

  • dobiegać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dobiegaćam, dobiegaća, dobiegaćają {{/stl 8}}– dobiec {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}dobiegnąć {{/stl 22}}{{stl 8}}rzad., dk IVc b, dobiegaćbiegnę, dobiegaćbiegnie, dobiegaćbiegnij, dobiegaćbiegłem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IXd, idę, idzie, idź, szedł, szła, szli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się w określonym kierunku, stawiając nogi tak, że w każdej chwili przynajmniej jedna dotyka… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadciągać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nadciągaćam, nadciągaća, nadciągaćają {{/stl 8}}– nadciągnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, nadciągaćnę, nadciągaćnie, nadciągaćnij, nadciągaćnął, nadciągaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadejść — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nadchodzić {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień